<optgroup id="0njqa"></optgroup>
  1. <label id="0njqa"></label>
   1. <thead id="0njqa"></thead>

    <cite id="0njqa"></cite>
    谜语大全
   2. 猜谜语
   3. 您当前的位置:猜谜语 > 猜谜语及答案 > 内容页

    字谜语大全及答案

    时间:2019-03-08 16:42:56 作者:果谜 编辑:果冻

    小贴士:1.【字谜】:一月七日,猜一个字 【谜底】:脂 2.【字谜】:一加一,猜一字 【谜底】:王 3.【字谜】:一半儿,猜一个字 【谜底】:臼 4.【字谜】:一字十三点,难在如何点,猜一个字 【谜底】:汁 5.【字谜】:一百减一,猜一个字 【谜底】:白 6.【字谜】:一夜

     

    1.【字谜】:一月七日,猜一个字  【谜底】:脂
     
    2.【字谜】:一加一,猜一字  【谜底】:王
     
    3.【字谜】:一半儿,猜一个字  【谜底】:臼
     
    4.【字谜】:一字十三点,难在如何点,猜一个字  【谜底】:汁
     
    5.【字谜】:一百减一,猜一个字  【谜底】:白
     
    6.【字谜】:一夜又一夜,猜一字  【谜底】:多
     
    7.【字谜】:一个人搬两个土,猜一个字  【谜底】:佳
     
    8.【字谜】:一个礼拜,猜一个字  【谜底】:旨
     
    9.【字谜】:一家十一口,猜一字  【谜底】:吉
     
    10.【字谜】:一家有七口,种田种一亩,自己吃不够,还养一条狗  【谜底】:兽
     
    11.【字谜】:一根木棍,吊个方箱,一把梯子,搭在中央  【谜底】:面
     
    12.【字谜】:一只牛,猜一个字  【谜底】:生
     
    13.【字谜】:一只狗四个口,猜一个字  【谜底】:器
     
    14.【字谜】:一一箭穿心,猜一字  【谜底】:必
     
    15.【字谜】:一点一横长,一撇到南洋,南洋有个人,只有一寸长  【谜底】:府
     
    16.【字谜】:一边是水,一边是山,猜一个字  【谜底】:汕
     
    17.【字谜】:一边是红,一边是绿,一边喜风,一边喜雨  【谜底】:秋
     
    18.【字谜】:七人八只眼,猜一个字  【谜底】:货
     
    19.【字谜】:七人头上长了草,猜一字  【谜底】:花
     
    20.【字谜】:七十二小时,猜一个字  【谜底】:晶
     
    21.【字谜】:王先生白小姐坐在石头上  【谜底】:碧
     
    22.【字谜】:九十九,猜一字  【谜底】:白
     
    23.【字谜】:九只鸟,猜一个字  【谜底】:鸠
     
    24.【字谜】:九号,猜一字  【谜底】:旭
     
    25.【字谜】:九辆车,猜一个字  【谜底】:轨
     
    26.【字谜】:四个人搬个木头,猜一个字  【谜底】:杰
     
    27.【字谜】:一人,猜一个字  【谜底】:大
     
    28.【字谜】:一人一张口,口下长只手,猜一字  【谜底】:拿
     
    29.【字谜】:一人在内,猜一字  【谜底】:肉
     
    30.【字谜】:一人挑两小人,猜一字  【谜底】:夹 
     
    31.【字谜】:一人腰上挂把弓,猜一字  【谜底】:夷
     
    32.【字谜】:一口吃掉牛尾巴,猜一个字  【谜底】:告
     
    33.【字谜】:一口咬定,猜一字  【谜底】:交
     
    34.【字谜】:一大二小,猜一个字  【谜底】:奈
     
    35.【字谜】:一斗米,猜一个字  【谜底】:料
     
    36.【字谜】:九点,猜一字  【谜底】:丸
     
    37.【字谜】:二八佳人,猜一个字  【谜底】:妙
     
    38.【字谜】:二小姐,猜一个字  【谜底】:姿
     
    39.【字谜】:二兄弟,各自立,猜一个字  【谜底】:竞
     
    40.【字谜】:人不在其位,猜一个字  【谜底】:立
     
    41.【字谜】:人有他则变大,猜一个字  【谜底】:一
     
    42.【字谜】:人我不分,猜一个字  【谜底】:俄
     
    43.【字谜】:人都到了,猜一个字  【谜底】:倒
     
    44.【字谜】:人无寸铁,猜一个字  【谜底】:控
     
    45.【字谜】:人无信不立,猜一字  【谜底】:言
     
    46.【字谜】:八十八,猜一个字  【谜底】:米
     
    47.【字谜】:八兄弟同赏月,猜一个字  【谜底】:脱
     
    48.【字谜】:刀出鞘,猜一字  【谜底】:力
     
    49.【字谜】:十一个读书人,猜一个字  【谜底】:仕
     
    50.【字谜】:需要一半,留下一半  【谜底】:雷
     
    51.【字谜】:守门员  【谜底】:闪
     
    52.【字谜】:石达开  【谜底】:研
     
    53.【字谜】:上下串通,猜一个字  【谜底】:卡
     
    54.【字谜】:拱猪入门  【谜底】:阂
     
    55.【字谜】:格外大方  【谜底】:回
     
    56.【字谜】:走出深闺人结识  【谜底】:佳
     
    57.【字谜】:一千零一夜  【谜底】:歼
     
    58.【字谜】:七十二小时  【谜底】:晶 
     
    59.【字谜】:床前明月光  【谜底】:旷
     
    60.【字谜】:皇帝新衣  【谜底】:袭 
     
    61.【字谜】:一口咬住多半截  【谜底】:名
     
    62.【字谜】:一月一日非今天  【谜底】:明
     
    63.【字谜】:要一半,扔一半  【谜底】:奶
     
    64.【字谜】:综合门市  【谜底】:闹
     
    65.【字谜】:不是冤家也碰头  【谜底】:硼
     
    66.【字谜】:上气接下气  【谜底】:乞
     
    67.【字谜】:四方来合作,贡献大一点  【谜底】:器
     
    68.【字谜】:贪前稍变就成穷  【谜底】:贫
     
    69.【字谜】:半布春秋  【谜底】:秦
     
    70.【字谜】:银川  【谜底】:泉
     
    71.【字谜】:一来再来  【谜底】:冉
     
    72.【字谜】:一流水准  【谜底】:淮
     
    73.【字谜】:有人偷车  【谜底】:输
     
    74.【字谜】:酿酒之后隔日香
     
    75.【字谜】:半青半紫  【谜底】:素
     
    76.【字谜】:自己  【谜底】:体
     
    77.【字谜】:秀才翘尾巴  【谜底】:秃
     
    78.【字谜】:重点支援大西北  【谜底】:头
     
    79.【字谜】:身残心不残  【谜底】:息
     
    80.【字谜】:十八乘六  【谜底】:校
     
    81.【字谜】:一勾心月伴三星  【谜底】:心
     
    82.【字谜】:一撇一竖一点  【谜底】:压
     
    83.【字谜】:八字头  【谜底】:学
     
    84.【字谜】:千里挑一,百里挑一  【谜底】:伯
     
    85.【字谜】:群雁追舟—巡,猜一个字  【谜底】:言
     
    86.【字谜】:有耳就能听话  【谜底】:门
     
    87.【字谜】:要一半扔一半  【谜底】:奶
     
    88.【字谜】:一半甜一半辣  【谜底】:辞
     
    89.【字谜】:一半坐一半站  【谜底】:垃
     
    90.【字谜】:上下合,猜一个字  【谜底】:卡 

    相关内容
    点击排行
    分分快三技巧